Tájékoztatás az Inlernet-Rendszerben történő vásárlás menetéről

Inlernet

Tisztelt Törzsvásárlónk!

Az elmúlt hetekben úgy tapasztaltuk, hogy egyes információkat sajnálatos módon tévesen értelmezett néhány Törzsvásárlónk és a jövőbeli félreértések elkerülése érdekében, szeretnénk tájékoztatni az Inlernet-Rendszerben© történő vásárlás menetéről és annak az ÁSZF-ben meghatározott pontjairól!

Az Inlernet-Rendszerbe© mindkét fél (Törzsvásárló és Termékpartner) térítésmentesen, saját akaratából csatlakozik, minden esetben elfogadva annak jogi szabályzatait (ÁSZ és mellékletei, szerződés).

Törzsvásárlóink, ezt követően jogosultak használni az Inlernet-Rendszer© szolgáltatásait és jogosultak a visszatérítésekre a Termékpartnereinknél történő vásárlásaik után. Termékpartnereink, pedig kizárólag az Inlernet® Törzsvásárlók által generált forgalmuk alapján kötelesek teljesíteni a visszatérítéseket tartalmazó befizetéseiket. Amennyiben nem készpénzes vásárlás történik, hanem Online-utalványos fizetés, abban az esetben a Termékpartnernek nincs utalási, csak kiszolgálási kötelezettsége, ugyanis a Törzsvásárló Webirodájában az utalvány megrendelés pillanatában megjelenik a vásárlása után járó visszatérítés összege.

Kiemeljük, hogy az Inlernet® minden esetben haladéktalanul elutalja és a múltban is elutalta a Törzsvásárlóink által megrendelt Online-utalványok ellenértékét. Szintén haladéktalanul jóváírta az ilyen esetekben járó visszatérítéseket. A készpénzes vásárlások esetében ez a folyamat a Termékpartner utalását követően tud megtörténni. Annak érdekében, hogy ez a leggyorsabban történhessen meg, szoktuk javasolni Termékpartnereinknek és Referenseiknek, hogy a termékpartneri Inlernet® számlájukat előre töltsék fel egy minimális összeggel. Így a jóváírás a Törzsvásárlók felé a készpénzes vásárlás Rendszerbe© történő rögzítésekor azonnal megtörténik.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az Inlernet® maximális körültekintéssel választja ki Termékpartnereit - termékpartneri Referenseinket is kimondottan képezzük erre - és el is várja Tőlük a maximális és tisztességes kereskedői magatartást és ugyanazt a pontos és haladéktalan fizetési magatartást, amelyet maga az Inlernet® is folytat feléjük és Törzsvásárlói felé. Ennek elmaradása esetén az Inlernet®, ahogy a múltban, úgy az utóbbi esetben is azonnal fellép, hogy megakadályozza a Termékpartner további szerződésszegését és felszólítja a követelések teljesítésére.

Sajnálatos módon az elmúlt két évben második alkalommal fordult elő, hogy olyan Termékpartnerrel kötöttünk szerződést, aki nem tartotta be Törzsvásárlóink felé vállalt kötelezettségeit, de szeretnénk azt is kiemelni és tudatosítani, hogy ezért nem hibáztathatják az Inlernetet®! Mi, minden, a részünkről a szerződésben vállalt kötelezettségeinknek és lehetőségeinknek haladéktalanul eleget tettünk és teszünk a jövőben is, hiszen Rendszerünk© a kölcsönös előnyök kihasználása alapján működik és ennek alapfeltétele a bizalom, a tisztességes üzleti magatartás és partnereink érdekeinek védelme, amely számunkra kötelező érvényű.

Szerződéskötéskor, maximális bizalommal fordulunk Termékpartnereink felé és nem látható előre és nem is várható el az Inlernettől®, hogy előre lássa, hogy a későbbiekben milyen probléma, vagy nehézség merülhet fel majd egy-egy Termékpartnerünknél, pláne abban az esetben, ha ezt megelőzően, mindannyiunk teljes megelégedésére, pontosan és hiánytalanul szolgálta ki Törzsvásárlóinkat.

Meg kívánjuk említeni, hogy az ÁSZF betartása mindegyik fél kötelezettsége és alapvető érdeke. Az Inlernet® betartotta és betartja az ÁSZF rendelkezéseit, így még a Törzsvásárlóinak érdekében sem vállalhat fel olyan kötelezettségeket, amelyek a Termékpartnereket terhelik, ez ugyanis a Rendszer© anyagi biztonságát fenyegetné, amelynek folyamatos biztosítása minden Törzsvásárlónk legfontosabb érdeke.

Az Inlernet®, a Rendszerbe© befizetett vásárlási-utalvány foglalók felhasználhatóságára vállal 100%-os garanciát! Ezt azt jelenti, hogy Törzsvásárlóink, vásárlásaik során bármikor, bármilyen körülmények között, az ÁSZF szabályozásával megegyező módon használhatják fel azokat.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi, az Általános Szerződési Feltételekben található hivatkozásokat:

"5.13. Az Inlernettel®, vagy az Inlernet®-Cégcsoport bármelyik társaságával szemben, abban az esetben sem jogosult fellépni Törzsvásárló, amennyiben a Termékpartner szolgáltatása, teljesítése nem szerződésszerű, vagy az lehetetlenül. Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy az adott termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében jogviszony kizárólag közte és a Termékpartner között jön létre. Ezen okra is tekintettel, amennyiben a Termékpartner hibásan teljesít, nem teljesít, egyéb szerződésszegést követ el, úgy ezen okok miatt a fenti érvényességi időtartamon belül sem jogosult Törzsvásárló az utalvány összegét visszakövetelni, vagy az utalvány kicserélését, más Termékpartnerre történő kiállítását igényelni, vagy bármely egyéb igénnyel fellépni az Inlernettel®, vagy az Inlernet®-Cégcsoport bármelyik társaságával szemben."

"5.17. Az Inlernet® nem vállal jog- és kellékszavatosságot azokért a termékekért és szolgáltatásokért, amelyeket Törzsvásárlók a Termékpartnerektől vesznek igénybe az Inlernet-Rendszeren© keresztül. E termékekért és szolgáltatásokért a Termékpartnerek vállalnak szavatosságot az általános szabályok szerint. Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy Termékpartner áruértékesítése, vagy szolgáltatásnyújtása vonatkozásában kizárólag a Termékpartner és Törzsvásárló között jön létre szerződéses jogviszony, ezen kétoldalú jogviszonynak az Inlernet® nem válik alanyává, vagy résztvevőjévé semmilyen jogalap, vagy jogcím szerint.

Törzsvásárló elfogadja, hogy Termékpartner szerződéses kötelezettsége megszegése esetén Törzsvásárló bármiféle igényt kizárólag Termékpartnerrel szemben támaszthat. Törzsvásárló a hibás teljesítésből eredő igénye vonatkozásában elsősorban a Termékpartnerrel, ha ez nem járna sikerrel, akkor a Termékpartner termékpartneri Referensével köteles egyeztetni. Törzsvásárló áruértékesítésből, vagy szolgáltatásnyújtásból eredő, Termékpartnerrel szemben támasztott igényét semmilyen jogcímen nem jogosult az Inlernet® felé továbbhárítani, vagy közvetlenül az Inlernettel® szemben ezen igény érvényesítése érdekében bármely módon fellépni. Törzsvásárló tudomásul veszi, miszerint az Inlernet® nem jogosult eljárni a Törzsvásárló és a Termékpartner között létrejött áruértékesítési, vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló megállapodás vonatkozásában érvényesítendő kellék-, vagy jogszavatossági ügyekben. Törzsvásárló nem követelheti az Inlernettől® a hibás teljesítésből eredő, Termékpartnerrel szembeni igényekben való közvetítési, illetve mediációs eljárásokban való részvételt, tanúskodást, egyéb irányú nyilatkozattételt."

Szeretnénk egy példával is szemléltetni az Inlernet® helyzetét és szerepét:

Amennyiben Ön egy online aukciós portálon terméket vásárol egy ott hirdető eladótól és valami probléma merül fel a vásárlás során, akkor abban az esetben sem a felületet biztosító társaság a hibás! Jelen esetben az Inlernet® is kizárólag a reklámfelületet és a fizetési eszközt biztosította a jogügyletben, amelyet minden esetben maradéktalanul is teljesít mindkét fél felé. Az Inlernet® a sajnálatos esetben is 100%-osan ellátta szerződéses kötelezettségét!

Mint már többször is hangsúlyoztuk az Inlernet® nem a Sodexo-val és az OMV-vel állt szerződéses kapcsolatban, hanem egy utalványforgalmazó Termékpartnerrel, amely többek között a Sodexo és az OMV utalványok kereskedésével is foglalkozik. Az Inlernet® tudomást szerzett róla, hogy az említett társaság pénzügyi nehézségekkel szembesült, ezért a Termékpartner üzlet tevékenységét haladéktalanul felfüggesztette, továbbá többször is felszólította, hogy minél előbb rendezze tartozásait, azonban ezt a felmerült pénzügyi problémái miatt, az első megbeszélésünkön vállalt határidőn belül nem tudta teljesíteni.

Miután az Inlernet® több ezer kereskedővel áll kapcsolatban, a nagy számok törvénye alapján, sajnálatos módon előfordulhat, hogy a Termékpartner átmeneti, vagy végzetes anyagi problémákkal szembesül, de ennek kivédésére az Inlernet® – a fentebb már említett, a Rendszer© működésének biztonságát védő okokból – nem adhat biztosítékot Törzsvásárlóinak.

Az érintett Termékpartnerek elismerik felelősségüket, sőt a hétvégi Inlernet® Napon személyesen is tájékoztatást adtak, illetve kiemelték, hogy Ők hibáztak, nem pedig az Inlernet® és sajnálják, elnézést kérnek azért, hogy mind Törzsvásárlóinknak, mind az Inlernetnek® problémákat okoztak.  Bízunk benne – és az érintett Termékpartnerekkel történt egyeztetések során azokat az információkat kaptuk –, hogy minden energiájukkal azon vannak, hogy mielőbb rendeződjenek pénzügyi problémáik és az elmaradt utalványok kiszállításai megtörténjenek, hogy újra kiérdemelhessék Törzsvásárlóink bizalmát.

Termékpartnerünk azt az információt adta, hogy minden érintett Törzsvásárlónkkal fel fogják venni a héten a kapcsolatot és egyeztetnek a feléjük álló elmaradásukról.

Kérjük, a kiszállítás pontos időpontjáról és módjáról ismételten érdeklődjön a Termékpartnertől:

Kedvezmények Háza (3%): Telefon: +36-30-556-7991 Email: kedvezmenyekhazakft@gmail.com 2330 Dunaharaszti, Széchenyi István köz 6. Előmegrendelések (6%) esetén: Clear Business Kft: Telefon: +36-20-394-0220 Email: clearbusinessteamkft@gmail.com 2330 Dunaharaszti, Széchenyi István köz 6. Infinity 88 Caffeshop Kft: Telefon: +36-20-571-3872 Email: infinity88@gmail.com és inlernetvasarlo@gmail.com 2000 Szentendre, Bükkös part 41. Tisztelt Törzsvásárlónk!

Ahogy a múltban, úgy a jövőben is azon leszünk, hogy lehetőség szerint ne fordulhassanak elő hasonló esetek és mindannyiunk megelégedésére működhessen Rendszerünk©!

Kérjük megértésüket és további jó vásárlást kíván az Inlernet®!

Inlernet Worldwide
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Ezeket a cikkeket olvastad már?