„Carpe Diem”, de tekints a jövőbe!

Inlernet
2015.03.30.

12.            JÖVŐORIENTÁLT

Sokszor halljuk azt a latin mondást, amely Horatiustól származik: „Carpe Diem!”. Általában úgy fordítják, „Élj a mának!”, nem pedig a valós értelmezésében, hogy „Ragadd meg a napot!”. Pedig, ahogy az életben, úgy ebben az esetben sem mindegy, hogy a pontos tartalom mit is takar.

Tíz emberből kilenc, csak az „Élj a mának!” - fordítást ismeri és leginkább csak úgy értelmezi, hogy használj ki minden pillanatot, szórakozz és hajszold a materiális élvezeteket. Ez pedig egy eléggé hedonista félrefordítása a „Carpe Diemnek!”. Ezzel szemben a pontos, „Ragadd meg a napot!” - fordítás, sokkal inkább azt jelenti, hogy minden napodnak legyen meg az értelme, ragadj meg minden lehetőséget és élj velük a jövőd érdekében és emellett élvezd is ki a napok minden egyes pillanatát.

Mint mindig, ebben az esetben is a részletekben rejtőzik a lényeg és az Inlernet® is pontosan ezért építette fel Rendszerét© ennyire alaposan, részletekbe menő körültekintéssel, hiszen egy hosszú távú üzlet csak akkor működhet biztonságosan, és valóban hosszú távon, ha azt alaposan előkészítve, aprólékos részletességgel építették fel stabilra a tulajdonosai. Az Inlernet® célja pedig határozottan ez, hogy maximális alapossággal, jövőorientáltan tervezze és építse az Inlernet-Rendszert©, hogy egyre több ember élvezhesse azt a független-, és kiegyensúlyozott életet, amelyre oly sokan vágynak.

Ragadd meg Te is a napot és élj az Inlernet-Rendszer© nyújtotta előnyökkel, hiszen az Inlernet® is megragadta a piac kínálta lehetőséget és általa a piacon található legjobb lojalitás programot kínálja Termékpartnereinek, kiemelkedő kedvezményeket Törzsvásárlóinak s nem utolsósorban egy egyedülálló, kiemelkedő üzleti lehetőséget is biztosít.

Mai felgyorsult világunkban az a hozzáállás, hogy ne foglalkozz azzal, mi lesz majd holnap, már működésképtelen. Senki sem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon jövőjével, gyermekei jövőjével. Felelősséggel kell tekintenünk a jövőbe és az Inlernet-Rendszer© biztosítja számunkra azokat az eszközöket, amelyek segítségével fenntartható és biztonságos jövőképet tudunk kialakítani magunk s szeretteink számára.

Az Inlernet® minden fejlesztése hosszútávra szóló előnyöket biztosít partnerei számára, amely tervezhetővé teszi egész életünket, de még utódaink életét is. Folyamatosan elemezzük környezetünket, piacunkat, meghallgatjuk a visszajelzéseket, új fejlesztéseket keresünk, megvizsgáljuk és kipróbáljuk azokat, majd az egészet az Inlernet® olvasztótégelyében egy olyan tökéletes eleggyé formáljuk, amely továbbra is biztosítani képes azt a lépéselőnyt, amellyel az Inlernet-Rendszer© rendelkezik. Elképesztő háttérmunka folyik ennek érdekében, hiszen az informatika, a marketing, a személyes kapcsolatok, a folyamatos innováció, az egyedi ötletek és megvalósítások mind-mind óriási energiákat és az év mind a 365 napján maximális koncentrációt kívánnak.

Az Inlernet®, azonban bár a mában él, de a jövőbe tekint és minden egyes elemét úgy építi fel a Rendszernek©, olyan előrelátással, olyan precízséggel, hogy az a jövő technológiáival is kompatibilis és kiegészíthető legyen. Partnereink láthatják, hónapról-hónapra komoly fejlesztések történnek és ezek mind annak érdekében, hogy az országhatárokon átívelő előnyök biztosítása mellett a legjobb és legnagyobb Törzsvásárlói Közösséget építhessük fel.

 • Saját, egyedülálló fizetőeszközünk van, hiszen az Inlernet® Online-utalvány már számos esetben bizonyította, hogy a legegyszerűbb és 100%-os biztonságú fizetőeszköz, amely a jövőben is jelentős szerepet kap mindennapi vásárlásaink során.
 • Rövidesen saját, Inlernet® dombornyomott MasterCard®-dal rendelkezünk.
 • Egyedi Inlernet® Mobil Applikáció, amely az Inlernet® Online-utalvánnyal történő fizetést is támogatja.
 • Legmagasabb a jutalék kifizetés. Hiszen az Inlernet® minden reálisan és a vállalat biztonságos működéséhez megfelelően szétosztható árengedményt visszaad a Törzsvásárlóinak. Ennek köszönhetően pedig a jövőben is az Inlernet® lesz az a cég, ahol a legmagasabb jövedelmeket, a lehető leggyorsabban lehet elérni!
 • Olyan egyedülálló és innovatív weboldalt készítettünk, amelyet még a legprofibb online marketinggel foglalkozó szakemberek sem láttak, hiszen ilyen honlap idáig még nem létezett a világon! Ez már valóban a jövő technológiája. Sok mindenre büszkék lehetünk a zseniális Inlernet-Rendszerben©, de ezzel a fejlesztésünkkel is fényévekre megelőztük a piac más szereplőit.

Egy vállalkozás jövőbeli sikereit nagymértékben határozza meg az a vállalkozói kultúra, amely körülveszi őt. A kultúra ugyanis bizonyított hatással van a fejlődésre/fejlettségre és a versenyképességre egyaránt. A kutatók három fő faktort azonosítottak:

 • Fejlesztés vs. Status quo orientáltság
 • Versengés vs. Kooperáció
 • Tekintélyelvűség vs. Független kultúra

A fejlettség/versenyképesség mutatószámaira pozitív hatású a jövő-, és teljesítmény orientáltság, a bizonytalanságkerülés és az intézményi kollektivizmus.

Ha ezekre a pontokra rátekintesz, azonnal rájössz az Inlernet® kiemelkedő sikerének titkára, ugyanis pontosan így működik! Teljesítményorientáltan, bizonytalanság kerülően, kollektív együttműködésben.

A hatalmi távolság ugyanis negatív hatást produkál. Magyarország és a Közép- és Kelet Európai klaszter országai status quo orientáltak, versengőek és tekintélyelvűek. A jövő- és teljesítmény orientáltságuk, bizonytalanság kerülésük, intézményi kollektivizmusuk rendre negatív irányba tér el a világátlagtól és nagy hatalmi távolságuk is gyengébb fejlettséget és versenyképességet valószínűsítenek.

Tisztán látható, hogy kultúránk ellenére az Inlernet® egy igazán kiemelkedő lehetőség, egy hosszú távon is sikeresen működő üzleti modell. Az Inlernetnek® nem kell fejlesztés-orientálttá válnia és/vagy tekintélyelvűségüket megőrizve kooperatív stratégiákat követni, illetve nem szükséges versengő értékrendje mellett független értékrendre váltani. Az Inlernet® ugyanis pontosan így, ezeknek az értékeknek figyelembevétele mellett működik.

Közösségi szemlélet, szabadság, rugalmasság, biztonság, teljesítményorientáltság. Ezért vagyunk mi a legjobbak. Az a vállalat, amelynek Rendszere© jövőbemutató és céljai megkérdőjelezhetetlenül minden fél előnyeit szolgálják.

12 olyan érték, amelyet belevéstünk az Inlernet® alapkövébe:

 1. Különlegesen lendületes
 2. Megbízható
 3. Meglepően zseniális
 4. Pontos és precíz
 5. Korrekt
 6. Stabil
 7. Fejlődő és megújuló
 8. Emberbaráti
 9. Rugalmas
 10. Nyitott
 11. Céltudatos
 12. Jövőorientált

Értéket teremtünk, ahogy a szlogenünk is mondja – Teremtsen értéket vásárlásaival –, emellett pedig a jövőorientáltságunk, a közösség ereje, a kölcsönös előnyök figyelembevétele zsinórmértéket tartjuk szemünk előtt.

Emiatt is vagyunk a legjobbak, ezeknek köszönhetően sikeresek partnereink és ezért is jó az Inlernet® Törzsvásárlói Közösségének tagja lenni.

Okosan és céltudatosan a siker útján

Inlernet
2015.03.23.

11.                 CÉLTUDATOS Hallottál már a S.M.A.R.T. (Smart = Okos) célokról? S.M.A.R.T.

 • Specific –                 Különleges
 • Measurable –            Mérhető
 • Achievable –             Elérhető
 • Relevant –                Lényeges
 • Time-bound –           Időszerű

Talán már használtad is őket céljaid megfogalmazásakor? Ez a céltervezés legsikeresebb rendszere, de a szisztéma figyelembevétele ellenére is előfordul, hogy egyeseknél tökéletesen működik és el is érik az általa megfogalmazott célokat, míg másoknak ez mégsem sikerül.

Ez a miatt fordul elő, mert vannak, akiknek a bal (realitás, számok) - és vannak, akiknek a jobb agyféltekéjük (képzelet, érzelem) a domináns. A SMART célok pedig tisztán racionálisan felépített bal agyféltekés gondolkodással megfogalmazott célok, amelyek egy érzelmi beállítottságú jobb agyféltekés személy számára komoly problémát okoznak. Ők ugyanis nem szeretnek mindent a legapróbb részletekig megtervezni, megfogalmazni, inkább hallgatnak megérzéseikre, nagyobb a kreativitásuk, gyorsabban reagálnak a változásokra. Mégis vannak közöttük is sikeresek. Sőt, a legkiemelkedőbb sikereket elérők! Hogyan csinálják akkor?

Nekik picit más úton kell járniuk. Gondoljuk csak végig! A világ legkiemelkedőbb teljesítményei, ugyanis nem tisztán csak SMART célok voltak!

Nem volt SMART cél, a világ felfedezőinek utazása, az sem, hogy repüljünk, vagy hogy leszálljunk a Holdra, és az sem, hogy egyszerűen csak leugorjunk szabadeséssel az űrből. Ezeknél a céloknál a harmadik (Achievable - Elérhető) rész egyáltalán nem teljesült. Ugyanis ezek a célok annak idején még nem voltak reálisak, lehetetlen álmoknak tűntek. Miképpen lehettek mégis a legsikeresebbek? Úgy, hogy ezeket a merész álmokat világos célokká kellett alakítaniuk ahhoz, hogy megvalósíthatókká váljanak.

Az Inlernet® is mert hatalmasat álmodni, azonban ismerve az említett problémákat, ötvözte a SMART célok racionális gondolkodását, a jobb agyféltekés gondolkodás kreativitásával és érzelmi megközelítésével. Ebből született meg az egyedülálló Inlernet-Rendszer©, ami ennek köszönhetően, patikamérleg szinten kiegyensúlyozott elemek sokaságából adódik össze és vált tökéletessé.

Neked már nem kell semmi mással foglalkozni, mint hogy a lehető legkönnyebb úton érd el céljaidat és minden energiádat saját üzleted felépítésére és csapatod támogatására fordítsd. Mindegy, racionális, vagy érzelmi beállítottságú vagy, mi elvégezzük helyetted mind a két terület feladatait, hogy számodra, már kizárólag a céltudatos megvalósítás és a siker öröme maradjon.

Az Inlernet® céltudatosan, már megalapításának pillanatában lefektette azokat az alap- és jövőbeli céljait, amelyeket tervszerűen és következetesen, ezekre fókuszálva valósít meg. Ugyanis legfontosabb céljaink, hogy jelentős mértékben tudjuk javítani Törzsvásárlóink életkörülményeit, Termékpartnereink piaci kilátásait és közös környezetünket egyaránt, illetve, hogy a világ legnagyobb törzsvásárlói közösségét hozzuk létre.

Szlogenünk is emiatt szól így: „Teremtsen értéket vásárlásaival!” Sokan nem értik még hogyan lehetséges mindez, de Törzsvásárlóink már ismerik „titkunkat”, hogy ezt miképpen vagyunk képesek megvalósítani csupán azzal, hogy napi vásárlásainkat az Inlernet-Rendszer© használatával végezzük el.

Ismételjük át, az Inlernet-Rendszer© miért SMART - OKOS, azaz mitől:

Egyedi, saját fejlesztések és megoldások, a legjobb lojalitás programot kínálva partnereinek. Maximális rugalmasság, egyedülálló jutalékrendszer. Kiemelkedő jövedelem a vásárlások által.

 • Measurable – Mérhető

Saját webirodájában mindenki pontosan, másodperc alapú elszámolással nyomon követheti vásárlási forgalmát, jutalékait, csapata forgalmát, stb. Eredményes munkáért, arányos elismerés.

 • Achievable – Elérhető

Ingyenes, mind a Törzsvásárlóknak, mind a Termékpartnereknek. Nemzetközi szinten, határokon átívelő vásárlói kedvezmények és üzletépítői lehetőségek. Az év 365 lebonyolítható egy vásárlás az online üzletágnak és az Inlernet® Online-utalványnak köszönhetően.

 • Relevant – Lényeges

Anyagi biztonságot és függetlenséget teremt, a teljes rugalmasság és szabadság biztosítása mellett. Ilyen könnyen és ilyen összegből, nem tudsz máshol egy saját vállalkozást elindítani!

 • Time-bound – Időszerű

Fogyasztói társadalomban élünk, de a vásárlók legnagyobb százaléka ár érzékeny és keresi az akciókat, kedvezményeket, amelyek az Inlernetnél az év minden napjának, minden percében várják. Saját vállalkozás felépítése esetén előgondoskodás a nyugdíjas évekre, illetve gyermekeink, családunk számára. A mindennapi vásárlások által a világ hátrányosabb helyzetű régióinak támogatása és környezetünk védelme, környezet- és egészségtudatosságra nevelése.

És ez csak a SMART része, hiszen az Inlernet® egyik legfontosabb értéke és különlegessége, hogy nem ígér, hanem bejelent, nem felvázol, hanem megvalósít, nem másol, hanem saját kreativitást és fejlesztéseket talál ki és hoz létre. Ezáltal Törzsvásárlóink pontosan tudják, hogy folyamatosan kemény munka folyik a háttérben annak érdekében, hogy minden partnerünk a lehető legtöbbet hozhassa ki a saját üzlete felépítéséből. Nem kell kérdezzenek, mert tapasztalják, hogy hónapról hónapra új és meglepő bejelentésekkel készülünk, amelyek mind-mind partnereink munkájának elősegítésére irányulnak.

Aki az Inlernet-Rendszert© választja, az az egyszerűség és a zsenialitás mellett, a hosszú távú biztonságot és az anyagi függetlenséget is választja.

Mi pedig azért dolgozunk, hogy céltudatosságunk és befektetett energiáink, Törzsvásárlóink és Termékpartnereink, azaz egész Közösségünk sikereiben térüljenek meg!

Nyitottság a fejlődésre

Inlernet
2015.03.16.

10.               NYITOTT

Szeretjük, ha a velünk szemben álló beszélgetőpartnerünk nyitott, hiszen így sokkal könnyebb a kommunikáció, gyorsabban megismerhetjük, vidámabb hangulatú a beszélgetés és még a percek is olyan gyorsan illannak el, hogy legtöbbször észre sem vesszük.

Mégis, amikor nekünk kellene nyitottnak lenni, azt is érezzük, hogy a nyitottságunk miatt történhet valami rossz, vagy valaki visszaélhet ezzel a helyzettel. A nyitottság ugyanis nem csupán egy érzés; hanem egy lehetőség is. Ezért zárulnak be az emberek, mert amikor kinyitják egy barát előtt az „ajtót”, az ellenség is beléphet rajta. Sok ember emiatt inkább bezárkózik és végül legtöbbször még a barátoknak sem nyílik meg. Így viszont az életük, nem tud kellőképpen fejlődni.

A nyitottság ugyanis nem az önfeladás, hanem a kiteljesedés kulcsszava, mert nyitottá az válhat, aki ismeri saját értékeit, erényeit és hiányosságait egyaránt, ezáltal pedig közösségek erősödhetnek meg.

Az Inlernet® tisztában van ezekkel az értékekkel és nyitottságának célja az átláthatóság mellett a kiteljesedés és az Inlernet® Közösség erősítése. A hátterében tevékenykedő, egymás iránt nyitott szakemberek nap, mint nap a lehető legkreatívabban igyekeznek részt venni a vállalat munkájában, hogy közös sikereink egyre nagyobb eredményeket érjenek el és ezek még nagyobb kreativitásra hangoljanak bennünket. Bárkinek lehet ugyanis olyan előremutató ötlete, javaslata, amelyet a Közösség minden tagja az előnyére tud majd felhasználni a későbbiekben.

A transzparencia és a nyitottság az a két érték, amelyek ha közösen nyilvánulnak meg, a bizalom teljesen más minőségét képesek megvalósítani. Az Inlernet® nyitottságára jellemző az is, hogy ingyenesen kipróbálható, úgymond „open source”, aminek az a lényege, hogy az érdeklődők, nyugodtan, minden kötöttség nélkül ismerhessék meg az Inlernet-Rendszert© és ha tetszik nekik, akkor terjesszék, ajánlják tovább, vagy akár adjanak ötleteket ők is.

Az Inlernet® kommunikációja éppen azért nyitott és transzparens, hogy nagyon sok lehetőséget tudjunk adni a betekintésre, hogy kellően megtapasztalhassa az érdeklődő, tényleg az Inlernet-Rendszer© kínálja a legtöbb és legjobb lehetőségeket és magától jöjjön rá, hogy ebben a Rendszerben© szeretné felépíteni saját vállalkozását. Ugyanilyen nyitottság jellemzi Törzsvásárlóink fejéből - olykor spontán - kipattant ötletek meghallgatását, áttekintését és utána a Rendszerbe© ágyazását is. Az Inlernet® ugyanis nyitott arra, hogy ha vannak megoldással egybekötött javaslataid, azokat meghallgassa, minden aspektusból megvizsgálja és ha integrálható az Inlernet-Rendszerbe©, akkor ezzel nagyon sokat segítesz a Közösségnek és saját csapatodnak egyaránt.

A rugalmasság, adottság és a tanulható képességek együttese, azonban a gyors változás képessége különböző mértékben adatott meg mindannyiunk számára. Ezért is fontos a nyitottság, hogy merj a jövőbe tekinteni, merd kipróbálni a legújabb technológiákat, merj úttörő lenni és merj akár újra beülni az iskolapadba is, hogy fejlődhess, és ezáltal, még sikeresebb lehess.

Sokan rájöttek már, miért fontos ez a fajta nyitottság és az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning), azonban sokan a változások ellenére sem tudatosították még magukban ennek jelentőségét. A folyamatos tanulásnak pedig vonatkoznia kell a technológiára, a folyamatokra, a termékekre, az emberi kapcsolatokra, a kommunikációra, a vezetéstechnikákra és az érdekérvényesítésre egyaránt. Ennek azonban csak egy része tanulható az iskolákban, a többihez élettapasztalat szükséges. Az Inlernet® pedig rendelkezik ezzel a tapasztalattal és éppen ezt a folyamatot elősegítendő nyitott partnerei és a világ felé, hogy az összes tudást ötvözve támogassa Törzsvásárlóit és Termékpartnereit, hogy folyamatosan legyenek ellátva a legújabb információkkal és egyaránt rendelkezésükre álljanak a legkorszerűbb technológiák is. Képzéseinken, a legjobb előadókon keresztül igyekszünk a széles spektrumot átfogó ismeretanyagokat átadni.

A befektetett munka energiája mindig megtérül, de legtöbbször ennek eredményét csak később láthatjuk, nem akkor, amikor az energiánkat arra fordítjuk. Ez egy természetes folyamat. Bizonyos folyamatoknak megvan a ciklikussága és csak egymást követő sorrendben jöhetnek létre. A Tuckman elmélet szerint: „Egy csapat életútjának négy szakasza van, mielőtt a maximális teljesítményt elérhetnék: Viharos, Alakuló, Normalizálódó, Együttműködő (Storming, Forming, Norming, Performing)”. Sokszor erre nincs idő, hiszen hamarabb kell, vagy szeretnénk eredményt elérni, minthogy kialakulhatnának a csapaton belüli szükséges munkaviszonyok. Pedig ez fontos része a sikernek, mert ha nem vagyunk nyitottak meghallgatni és meghallani a tanácsokat, amelyek értékes tapasztalatokon alapulnak, ha nem hagyjuk meg az „érési” időt, az elvárásainkkal túlzott és felesleges stressz alá helyezzük magunkat és csapatunkat és akkor ez összességében alacsonyabb teljesítményt is jelenthet.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy a túlzottan gyors munkatempó feltétlenül rossz is! Ugyanis hasonló helyzetben az emberi képességek is fejlődnek, új, hatékonyabb kommunikációs formákat tanulnak a csapattagok, tisztábban képviselik saját érdekeiket, tisztelettudóbban fordulnak társaikhoz, egyszóval alkalmazkodnak a felgyorsult élet követelményeihez. Márpedig ahogy egy mondás tartja: „Amíg a munkavállaló a munkáját elvégzi, kezeljük felnőttnek!” és az Inlernet® annak is tekinti és a legnagyobb örömöt jelenti, amikor átadhatjuk számukra a munkájuk eredményeit megillető elismeréseiket. Ezért éri meg keményen dolgozni, mert a közös siker, mindig többet ér az egyén eredményeinél, ehhez pedig nagyfokú nyitottság szükséges.

Engedjük, hogy jöjjön a nyitottság fuvallata, amely kisöpri a rossz beidegződést, engedjük, hogy kisüthessen lelkünkben a Nap és fogadjunk mindent szívesen! Amint egyszer ráhangolódtál, hogy nyitott szívvel és elmével élj, sosem zárul be a lelked többé. Erre azonban kell egy kis időt szánnod, és Neked kell elérned ezt a fajta nyitottságot, máskülönben újra visszazárul lelked kapuja.

Mert a gondolkodás olyan, mint az ejtőernyő, akkor jó, ha nyitott. A sok nyitott színes ejtőernyő, pedig képes eltakarni akár a borús égboltot is. Látni fogod, hogy a nyitott lét óriási kincs, amelyet értelmetlenül elveszítenél, ha bezárod magad előtt életed kapuját és ez a kincs olyan, amilyet senki sem vehet el tőled.

Mert minél inkább olyan nyitott vagy, mint az Inlernet®, minél inkább megosztod ezt a képességet másokkal, annál nagyobbra nő ez a közös kincsünk!

A sikeres üzlet új valutája

Inlernet
2015.03.09.

9.                   RUGALMAS

„A rugalmasság nem szívesség, hanem a munkahelyek új valutája.”, mondta Ted Childs, aki 39 éven keresztül dolgozott az IBM HR csapatában.

Ted tökéletesen ragadta meg a lényeget, hiszen a gazdasági válság következményeként hirtelen egy olyan felgyorsult világban találtuk magunkat, amelyben csak a gyors alkalmazkodóképességgel és tudásunk, képességeink folyamatos fejlesztésével leszünk képesek talpon maradni. Ez korunk egyik legértékesebb valutája és az Inlernet® bőségesen rendelkezik ezzel.

Tudjuk, mennyire rugalmasan építettük fel vállalkozásunk rendszerét és nem hisszük hogy találsz még egy, akár csak megközelítően is hasonlót! Mert az a rugalmasság, amelyik az Inlernet-Rendszer© egyik legnagyobb értéke, nem annyit jelent csupán, mint a hagyományos munkahelyek esetében előforduló rugalmas munkakezdés! Messze túlmutat ezen. Nézzük sorban!

Feltételrendszeri rugalmasság:

Az Inlernet-Rendszerhez© való csatlakozás ingyenes és kötelezettségek nélküli, azonban lehetőségek sokaságát kínálja partnereinek, amennyiben kihasználják ezeket és vásárlásaikat az Inlernet® Termékpartnereinél végzik.

Törzsvásárlói-, és termékpartneri viszony rugalmassága:

Minden egyes Törzsvásárlónk és Termékpartnerünk, minden kötelezettség és következmény nélkül saját maga dönt, hogy kizárólag az Inlernet törzsvásárlói előnyeit, a termékpartneri előnyeit, ezeket együtt, vagy ezek mellett a saját üzletük felépítésének lehetőségeit választja. Az Inlernet® ugyanolyan figyelemmel képviseli Közösségének minden egyes tagját, segíti és biztosítja számukra a Rendszer© nyújtotta előnyöket.

Választás rugalmassága:

Termékpartnereink ezreinek köszönhetően, vásárlási szándék esetén rugalmasan választható az igényeinknek legjobban megfelelő Termékpartner. Ebben óriási segítségünkre van a honlap „Termékpartnerek” menüpontjának intelligens keresője, ahol település, piaci szegmens, vagy akár terméktípus szerint is keresgélhetünk a kereskedők kínálatai között.

Működési rugalmasság:

Az Általános Szerződési Feltételek egyértelműen rögzítik a szabályokat, ugyanakkor az Inlernet® az adott élethelyzetnek megfelelően igyekszik a realitások alapján dönteni és hajlandó a logikára alapozva meghozni ezeket a döntéseit. Ez a momentum nagyban járul hozzá az Inlernet® sikeres működéséhez. Nagyon sok más céggel szemben, mi képesek vagyunk erre!

Lehetőségek rugalmassága:

Az Inlernet® jutalékrendszere 20 féle jutaléktípust különböztet meg, így már az induláskor eldöntheted, hogy céljaid mielőbbi megvalósulása érdekében mennyi idő alatt szeretnéd elérni az egyes kifizetési szinteket és ahhoz tudod megválasztani a stratégiádat. Nincsenek kötelező elemek, így a folyamatosan építkező partnerek lépésről-lépésre képesek elérni ezeket a szinteket és részesülni az egyre magasabb kifizetési összegekből.

Jogelhelyezés rugalmassága:

Az Inlernet-Rendszer© az egyetlen, amelyik ekkora rugalmasságot és szabadságot biztosít számodra a Jogok elhelyezése kapcsán! Lehetőséged van bármikor, bármilyen üres helyre elhelyezni jövőbeli vásárlásaid foglalóiból szerzett Jogaidat, vagy a Személyes Bónusz Jogaidat. Ez az egyik legfantasztikusabb eleme az Inlernet-Rendszernek©.

Időbeli rugalmasság:

Az Inlernet® Törzsvásárlói saját maguk által meghatározott időpontban vásárolhatnak és az online üzleteknek köszönhetően mindezt az év 365 napjának, bármelyik órájában megtehetik. Azok a partnereink, akik pedig úgy döntenek, hogy az Inlernet-Rendszeren© belül felépítik saját vállalkozásukat, rugalmasan, maguk határozhatják meg azt az időmennyiséget, amelyet napi-, vagy heti szinten fordítanak erre.

Lokális rugalmasság:

Törzsvásárlóink maguk döntik el, hol dolgoznak: otthon, saját irodájukban, hotelben, kávéházban, konferenciateremben, vagy egyéb alternatív munkahelyen. Ez az a tökéletes munka, amely nincs helyhez kötve! Akár a számítógép, vagy ma már egy okostelefon mellől is végezhetjük csapatunk építését a Skype, vagy egyéb más alkalmazás segítségével. A Rendszer© minden egyes elemét úgy építette fel az Inlernet, hogy a lehető legnagyobb rugalmassággal tudja kezelni a többszázezer Törzsvásárló igényeit.

Munkamódszer rugalmassága:

Többféle stratégia létezik a sikeres üzletépítésre és az Inlernet® a képzései által is segít megtalálni azt a módszert, amelyik a legmegfelelőbb számodra és a legrövidebb idő alatt tudja a legnagyobb sikert elérni. Kizárólag Te vagy saját sikered kovácsa, mi pedig biztosítunk hozzá minden feltételt, hogy Neked, kizárólag csak a céljaidra kelljen koncentrálni.

Funkcionális rugalmasság:

A csapatok, személyes kompetenciáik erőssége alapján vezetőjük segítségével, maguk határozzák meg az esetleges munkamegosztást. Működhet a feladatköri rotáció és a feladatok közti átjárás megteremtése egyaránt. Cél mindig az eredményesség, a kölcsönös előnyök és ehhez a maximális rugalmasság biztosítása.

Kommunikáció rugalmassága:

Az Inlernet®, az Ügyfélszolgálatán keresztül minden Törzsvásárlója számára biztosítja a folyamatos kommunikáció lehetőségét. Bármilyen kérdésről is legyen szó, Partnereink a Honlapon és a Blogon is minden hasznos információt megtalálnak és ezek letölthető formában is rendelkezésükre állnak. Emellett folyamatosan tartunk vezetői megbeszéléseket is, ahol a csapatok vezetői meg tudják osztani ötleteiket, véleményeiket, javaslataikat az Inlernet® Menedzsmentjével annak érdekében, hogy az az ügyfélközpontú, folyamatos innováció és fejlődés, ami jellemez bennünket, továbbra is az Inlernet® védjegye maradhasson.

A rugalmasság, mint látható, az Inlernet szótárában nem csak annyit jelent, hogy partnerünk egymaga képes döntést hozni a munka feladatainak helyéről, idejéről és hosszáról, hanem ezek többszörösét. Nálunk a rugalmasság a szabadság, az önmegvalósítás szinonimáját is magában hordozza.

A rugalmasság fontossága és a rugalmas munka ugyan divatos jelenség, de az Inlernet® kontextusában páratlan.

Számunkra a legfontosabb előnye, hogy Törzsvásárlóink részéről egyszerűbbé válik a munka és a magánélet összehangolása, javul jóllétük és elégedettségük, a motivációjuk és a felelősségvállalásuk - ami szintén mindenki számára kedvező. Mindemellett csökken a munkahelyi stressz, a hajlam burn out-ra (kiégésre), kevesebb lesz a hiányzás, a betegség és a szabadság, javul az eredményesség és a vállalat, illetve saját vállalkozásaink megítélése.

A legjobb rúdugrók is az összetett rugalmasságot hasznosítják. Nem elég a legmodernebb technológiájú, legrugalmasabb és emellett a legerősebb, legnagyobb teherbírást is elviselő rúd, hanem elengedhetetlen a sportoló fizikai erejének felhasználása is a rugalmasságán keresztül. A két rugalmasság, a két erő és a legkorszerűbb technológia összekapcsolódásának eredménye a világcsúcs. Mi pedig sosem adjuk ennél lejjebb!

Tudjuk, hogy már bizonyítottuk: Az Inlernet-Rendszer© rugalmasságán, mindenki csak NYER!

Felelősséggel egy emberibb jövő érdekében

Inlernet
2015.03.02.

8. EMBERBARÁTI

Az Inlernet®, Törzsvásárlók és Termékpartnerek alkotta családja, egy igazán szoros, a kölcsönös előnyökön alapuló kötelék, amely a családokra jellemző felelősségvállalás eszméjét is alapértékei közé sorolja. Ugyanis a siker, az anyagi biztonság mit sem ér, ha nem figyelünk egymásra, ha nem segítünk egymásnak, és ha nem tartozunk egymásért, saját magunkért-, tetteinkért is felelősséggel. Folyamatosan vissza kell adnunk sikereinkből, mert abból sarjad az új „élet”, az új siker, amely újabb embereknek, családoknak, közösségeknek, nemzeteknek teremti meg a lehetőséget a felemelkedésre, a kitörésre, az önmegvalósításra, vagy tehetségük kibontakoztatására, álmaik valóra váltására. Ennél szebb küldetést, pedig nehéz elképzelni.

Sokan mégis úgy gondolják, hogy az üzlet és az emberbaráti szemlélet nem összeegyeztethető. Azonban az Inlernet®, ebben is másképp gondolkodik és cselekszik. Számunkra alapvető, hogy amit filozófiánknak vallunk, arról ne csak beszéljünk, hanem annak megfelelően is cselekedjünk és járjunk elöl példával.

Mert kifizetődő üzlet is lehet az, ami elemi-, emberbaráti kötelességünk. A segítségnyújtás.

Él olyan személy a környezetedben, aki bármilyen módon is segítségre szorul? Segítettél már neki? Reméljük igen! De tapasztalnod kellett azt is, hogy egy egyén segítségnyújtása néha csak csepp a tengerben, bár ezek a cseppek a legfontosabbak, hiszen ezekből születnek az igazi, hatalmas óceánok. Mi pedig egy ilyen óceán vagyunk. Az Inlernet® családjának kék óceánja, amely mint a magzatvíz borítja be lágyan az óvandókat, a segítségre szorulókat.

Emberbarát az a személy, aki az egyetemes emberszeretet eszméjét vallja és követi. Mi, az Inlernet® vezetősége ezt valljuk magunkénak és ezt a szemléletet kívánjuk továbbadni partnereinknek, hogy elterjesszük az egész világon.

Fontos számunkra, hiszen nincs annál nagyobb öröm, mint amikor láthatjuk más örömét, amikor letörölhetjük a könnycseppeket orcájukról, láthatjuk a gyermekek mosolyát, a szüleik megnyugvását, vagy átélhetjük mellettük azokat a pillanatokat, amikor valóra válnak olyan álmaik, amelyekre korábban gondolni sem mertek.

Az életben sok minden nem pénz kérdése, de a feltételek megteremtéséhez sokszor igenis szükség van arra, és az Inlernet® ezért is keltette életre alapítványát, amely globális szinten von védőhálót a rászorultak, a hátrányos helyzetűek, a betegek, az elmaradott településeken élők, és a rejtett tehetségek fölé.

Mert valljuk, minden ember óriási érték, minden gyermek pedig egy hatalmas kincs, hiszen bennük rejlik jövőnk záloga és kinyitni a bennük rejlő „ablakokat”, - amelyen kirepülve szárnyalhat tehetségük - teremti meg mindannyiunk számára az egyre szebb és élhetőbb világot.

Milyennek képzeld el az Inlernet® védőburkát? Egyszerűnek, azaz egyszerűen zseniálisnak.

Hiszen az Inlernet® családjának növekedésével hosszútávon képes megteremteni azt a globális szervezetet, amely minden nézettől és minden személytől függetlenül képes felelősen támogatni embereket. Mindezt pedig nem másból teszi, mint az Inlernet® Közösség mindennapi vásárlásaiból. Ugyanis az Inlernet® az összes bevételéből származó nyereségének a 33%-át utalja az Inlernet® Alapítvány számlájára, amely összegek kizárólag a célokban megfogalmazott projektek megvalósítására fordítódnak.

Elgondolkodtál már azon, hogy milyen érzés az, amikor elmész vásárolni, leemelsz egy terméket a polcról, beteszed a kosárba, majd amikor a pénztárnál kiegyenlíted az ellenértékét, akkor ezzel segítesz egy olyan embernek a világ valamelyik pontján, akit valószínűleg nem is ismersz, nem is hallottál róla és Ő sem tud rólad semmit, de mégis összekapcsol már benneteket valami örökre, az emberbaráti szeretet és felelősségvállalás ereje.

Az Inlernet® Alapítvány nem elégszik meg a segítségnyújtással. Célja a mikroközösségek életminőségének jobbá tétele, illetve ezeknek a személyeknek a megfelelő értékrend felé való elmozdítása, tanítása. Ma már szerencsére nem ismeretlen kifejezés a „long life learning”, azaz az „életen át tartó tanulás” folyamata. Ugyanis ez az egyik legfontosabb eleme küldetésünknek. Tanulás és a tanítás által felemelni a rászorulókat, megmutatni nekik egy új, egy jobb utat és megtanítani őket „járni” is ezen az úton. Hisszük, hogy ez a fajta segítségnyújtás, a megfelelő tájékoztatás, a tudáskincs átadása, elsajátítása vezet a jövőben egy olyan élethez, amelyben minőségi változás következik be.

Számunkra azonban az is fontos, hogy a rászorulók, ne azt érezzék, hogy a segítséget mástól kapták, hanem mi csak a lehetőséget biztosítjuk, megmutatjuk a célhoz vezető utat, segítünk elindulni rajta és támogatjuk is őket útközben, de maguknak kell végigmenniük rajta. Hiszen így lesz az Ő sikerük, és így tudjuk továbbadni azt az emberbaráti szeretetet, figyelmet és törődést, amelyet Közösségünk tagjai már maguknak vallanak.

Az élet rengeteg kihívással, megoldandó feladattal szembesít bennünket a jelen és a jövő környezetével és az emberek életének jobbá tételével kapcsolatosan. Szülőként, felelősséggel tartozol utódaidért is. Azonban a tudatos és felelős vásárlással jelentősen hozzájárulsz egy szebb és jobb világ megalkotásához, ez pedig egy olyan cél, amelyért érdemes küzdeni. Az Inlernet® Worldwide AG. a világon egyedülálló módon, az összes bevételéből származó nyereségének a 33%-át az Inlernet® Alapítványon keresztül a következő nyolc célra ajánlja fel:

 1. egészséges test, szellem és lélek megőrzésének támogatása
 2. szociális ellátottság emelése
 3. kultúra és oktatás az eredendő értékek szerint
 4. a kiaknázatlan emberi erőforrások a mikro- és a makro közösség érdekében való újra-, és tartós mozgósítása
 5. környezet és természet megóvása, a káros folyamatok visszaszorítása
 6. biogazdálkodás ösztönzése és piacának megteremtése
 7. emberiség jövőjét jelentő kutatások, fejlesztések finanszírozása
 8. egy ez idáig kiaknázatlan, de az emberiségre veszélytelen energiaforrás hasznosítására irányuló kutatások támogatása

Az Inlernet®, minden gondolatával, tevékenységével, tanításával és inspirációjával arra törekszik, hogy az emberiség és a világ érdekében értékeket teremtsen. Ennek az értékteremtési törekvésnek és folyamatnak megvalósuló állomásairól pedig rendszeresen fogunk tájékoztatni!

Teremts Te is igazi értéket vásárlásaiddal az Inlernet-Rendszer© segítségével!

Mindig tartsd szem előtt, hogy, az Inlernet-Rendszerében© végzett vásárlásaid által, minden egyes elköltött összeggel ahhoz nyújtasz segítséget és ahhoz járulsz hozzá, hogy világunk napról-napra egy kicsit mindig jobb legyen!

Köszönjük neked és annak érdekében, hogy erre mindig emlékezhess választottuk az Inlernet® szlogenjének:

„Teremtsen értéket vásárlásaival!”

Az Innováció zászlóshajója

Inlernet
2015.02.23.

7. FEJLŐDŐ, MEGÚJULÓ

A siker kulcsa a folyamatos fejlődés és megújulás. Neves szakemberek, éppen emiatt fogalmaznak úgy: „Aki lemarad, az kimarad”. Alapigazság, amit az Inlernet® folyamatosan a szeme előtt is tart és ennek köszönheti, hogy a piac leginnovatívabb szereplője, amely a jövő technológiáját integrálja a ma emberének mindennapjaiba.

Felgyorsult világban élünk, ahol a piaci tényezők gyorsan változnak, szereplői jönnek-mennek, technológiák hipersebességgel születnek, fejlődnek és ahol éppen ezért fontos az állandóság és a stabilitás. Az Inlernet® pedig mindezt úgy tudja képviselni, hogy közben ennek a mai, egyre csak gyorsuló világunknak minden kihívásával bátran néz szembe.

Elképesztő háttérmunka az, ami mindezt biztosítani képes, hiszen az informatika, a marketing, a személyes kapcsolatok, a folyamatos innováció, az egyedi ötletek és megvalósítások mind-mind óriási energiákat és az év mind a 365 napján maximális koncentrációt kívánnak. Elemeznünk kell környezetünket, piacunkat, meghallgatni a visszajelzéseket, új fejlesztéseket keresni, megvizsgálni és kipróbálni, majd az egészet az Inlernet® olvasztótégelyében egy olyan tökéletes eleggyé formálni, amely továbbra is biztosítani képes azt a lépéselőnyt, amellyel az Inlernet-Rendszer© rendelkezik.

Ez az igazi kihívás és pontosan ez az, amit szeretünk: mindig valami újat… a létező legjobbat… s legelsőként alkalmazva! Számunkra a legnagyobb öröm és elismerés, amikor Közösségünk tagjainak pozitív visszajelzéseit fogadhatjuk, és együtt örülhetünk személyes-, és közös sikereinknek. Ezekért a pillanatokért pedig megéri minden erőfeszítést megtenni.

Életünk akkor fenntartható, ha anyagforgalma körkörös, azaz illeszkedik a természet rendjébe. A fenntarthatósága pedig elsősorban az erőforrásainktól függ. A fizika egy alapvető állítása szerint: „ A folyamatok körfolyamatokká alakíthatóak, ha kívülről elég energiát viszünk a rendszerbe.” Körfolyamattá alakítás során ugyanis a befektetett energia hővé alakul. Ezért bármi körfolyamattá alakítható, amennyiben van elég energiánk hozzá. Bőséges erőforrások birtokában pedig életünk könnyen fenntarthatóvá tehető, gyakorlatilag függetlenül attól, mekkora bolygónk népessége.

Az Inlernet-Rendszer© pontosan ettől működőképes, fenntartható és körfolyamattá alakított, hiszen mindenki vásárol, tehát megvan az elegendő-, és folyamatos energia. Az Inlernet-Rendszer© szabályai pedig biztosítják is, hogy a körfolyamathoz szükséges „hő” állandóan újratermelődjön, azaz a Törzsvásárlóink újra és újra a Termékpartnereknél vásároljanak, hiszen a visszatérítéseik és ilyen mértékű megtakarításaik, kizárólag általuk és az Inlernet® által biztosítottak.

Az idő, energia, és ismeret, a fizika törvényei szerint, szorosan összefüggnek. Minél kevesebb energiánk van a körfolyamattá alakításhoz, annál lassúbb lesz a körfolyamat. Sok energia és ismeret birtokában azonban gyorsan el lehet végezni bármit. Ezért tartjuk fontosnak képzéseinket, támogatjuk mindenben Közösségünk tagjait, hogy minél gyorsabban valósíthassák meg saját elképzeléseiket az Inlernet-Rendszer© használata által. Terv, tudás, sebesség és a folyamatosan fejlődő, az előnyére megújuló hátteret pedig mi biztosítjuk. Így válik a Közösség a legjobb csapattá, amelyben mindenki az előnyöket élvezheti, miközben egymást támogatja.

A fizika törvényei szerint léteznek önfenntartó rendszerek is. Kialakulásuknak és fennmaradásuknak két feltétele van. Az egyik, hogy a rendszer elemei kölcsönhatásban legyenek egymással és a kölcsönhatás jellegében hosszú távon az összetartás kell, hogy domináljon. A másik feltétel az, hogy a rendszer legyen nyitott, azaz álljon kölcsönhatásban a környezettel. Az Inlernet-Rendszer© a megfogalmazott szabályrendszer mintapéldája, ahol a vásárló és az eladó összetartozó kölcsönhatásban áll egymással. Mozgatórugója a kedvezmény és az ennek ellenértéke, a vásárlási forgalom. Látható, hogy ez az Inlernetnél® tökéletesen működik, hiszen Közösségünk tagjai, valódi Törzsvásárlók és a Termékpartnerek által biztosított állandó kedvezmények érdekében hűségesek is az adott kereskedőkhöz.

Ezekből is egyértelműen látható, és folyamatosan tapasztalható, hogy az Inlernet® nem csak arra figyel, hogy kövesse az aktuális trendeket. Mert nem a trendeknek, hanem a partnereinknek való megfelelés a célunk. Igyekszünk olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyeket más vállalkozások, nem hogy idáig még nem integráltak rendszerükbe, de még meg sem álmodtak! Az Inlernet® a legtöbb esetben, a jövő technológiáját valósítja meg a jelenben!

Az Inlernet® figyel arra is, hogy ha valamilyen fejlesztés, újdonság kerül bevezetésre, akkor az attól a pillanattól fogva már tökéletesen működjön. Ez biztosítja azt, hogy folyamatosan, lendületesen és egyre nagyobb törzsvásárlói és termékpartneri körrel rendelkezve haladhassunk célunk, a világ legnagyobb Törzsvásárlói közösségének felépítése felé. Emiatt fejlesztjük és újítjuk folyamatosan a Rendszert© a piac, és Közösségünk igényei alapján.

Kizárólag a legjobbat kínálni a piacon az egyedül elfogadható mérce számunkra, hogy a legmegbízhatóbb, a legprecízebb, a leginnovatívabb, a mindig meglepő újdonságokkal előrukkolni képes lehetőségek széles tárházát kínáljuk az Inlernet® Család minden tagjának.

Stabilitás, a tervezhető jövő záloga!

Inlernet
2015.02.16.

6.                   STABILITÁS

Valentin-nap, a szerelmesek napja. Ezt követően milyen más alapértékünkről is beszélhetnénk, mint a stabilitásról, hisz mind a párkapcsolatok, mind az üzleti élet területén egyaránt a legfontosabb érték: a hosszú távú stabilitás.

Életünk bármely területén kívánunk eredményeket elérni, ez az a közös, megkerülhetetlen pont, amelyik meghatározza jövőbeli sikereinket. Stabil alapokra kell építkeznünk. Nem véletlen, hogy nyelvünk is színes kifejezéseket alkalmaz ezzel kapcsolatosan: alapozás, alapvető értékek, alapigazság, alaptörvény, alapvető jogok, alapképzés, alapozó, befektetési alap, alapkezelő, alaplap, alapjárat, alapfokozat, alapszintű, stb. Mind-mind kifejezi azt, hogy a stabil út tudatos kiépítése a kiindulási pont, utána már könnyebben haladhatunk.

Az Inlernet® minden egyes lépéséből egyértelműen látszik, hogy hosszú távon tervez, és nem csak a mi életünkben szeretne a kölcsönös előnyök figyelembe vételével működni, hanem gondol a jövő generációira, a gyermekeinkre, unokáinkra is. Ezeknek köszönhetően, közösségünk tagjai is hosszú távon tervezhetnek, munkájuk eredményét továbbadhatják gyermekeiknek, ezáltal generációkra határozzuk meg jövőjüket. Ez pedig biztonságot is jelent! Mindig, minden körülmény között tudjuk, mire számíthatunk, megkapjuk a kellő mennyiségű-, és minőségű információt és munkánk gyümölcse, évről évre folyamatosan terem.

A stabilitás fizikai fogalma szerint: „Egy rendszer akkor stabilis, ha egyensúlyi állapotából kimozdítva (meglökve), majd magára hagyva idővel visszatér eredeti egyensúlyi állapotába.”

Éppen ezért a mai, felgyorsult világunkban olyan vállalatra van szükség, amely igazán stabil alapokra építkezett és ennek köszönhetően

-       gyorsan képes reagálni a piac változásaira,

-       napról-napra nyomon követi a fogyasztók igényeit,

-       állandóan partnerei előnyeit tarja szeme előtt,

-       folyamatosan fejleszti rendszerét, hogy meg tudja tartani a piacon betöltött lépéselőnyét, azaz bármilyen piaci tényező változása esetén is sziklaszilárdan áll és képviseli partnereit, óvja üzleti érdekeiket.

Az Inlernet® és ezen belül az Inlernet-Rendszer© pontosan így működik. Olyan piacon építette fel vállalkozásunk alapját, amely megkérdőjelezhetetlenül hosszú távon működő és folyamatos lehetőségeket kínáló piac, azaz a VÁSÁRLÁS. Tudjuk miért, hiszen gyermekkorunktól fogva vásárolunk és kedvezményekben mindenki szeretne részesedni. Az Inlernet-Rendszernek© köszönhetően, pedig hagyományos kedvezmények, akciók, árengedmények, kuponok és pontok helyett, olyan egyedi alternatívát kínál, amely a vásárlások során keletkezett visszatérítéseken keresztül, komoly anyagi bázis megteremtését teszi lehetővé a Törzsvásárlóinknak. Valódi Törzsvásárlókat és magasabb forgalmat generál a Termékpartnereinknek.

A döntés Törzsvásárlóink kezében van. Hiszen Ők már ismerik a „titkot” és a kérdés csak az, hogy mennyi embertársunknak adják tovább ezt a tudást és segítik őket hozzá, hogy megteremthessék a mindenki által óhajtott anyagi stabilitást. S megint itt tartunk, a stabilitásnál, mert nincs új, a Nap alatt. A precízség és pontosság, a lendületesség, a megbízhatóság, a korrektség és a zseniális alapötlet, mind benne kell, hogy foglaltassanak egy stabilan építkező cég fundamentumába. Az Inlernet-Rendszer© pedig előrelátóan, majd következetesen végezte az alapozás és az építkezés minden egyes fázisát.

Mi, az Inlernet® Közösség tagjai pontosan tudjuk, hogy milyen szempontok alapján hoztuk meg a legjobb döntésünket.

-       16 jutalékfajta,

-       55 000-nél több kedvezmény elfogadóhely,

-       minden piaci szegmenst átfogó termékpartneri kör,

-       korlátlan szabadság,

-       térítésmentes regisztráció,

-       kizárólag forgalom utáni teljesítés a Termékpartnereinknek,

-       motivációs luxusutazások,

-       képzések,

-       remek közösség,

-       saját dombornyomott Inlernet Prepaid MasterCard®.

Állandó kedvezményekben részesülsz egy folyamatosan bővülő piacról.

-       Okafogyottá vált az akciókra, kedvezményekre történő vadászat, mert az Inlernetnél minden nap minden percében – az online webshopoknak köszönhetően még éjszaka is tudunk vásárolni.

-     Az Inlernet® egy igazi Win-Win (győztes-győztes) stratégiára épülő üzleti lehetőség, ahol nem kell terméket értékesíteni, csupán a napi rutinként végzett szokásos bevásárlásainkat végezni és ezt a kitűnő lehetőséget megosztani másokkal.

Amennyiben változtatni szeretnél sorsod hajójának irányán, jól markold meg a kormánykereket, vegyél új útirányt és hajózz az Inlernet® „flottájával”! A jó szélről, a reményteli kilátásról és a csendes, nyugodt „kikötőkről” mi gondoskodunk. A Te feladatod, hogy a saját tempódban, a saját céljaidnak megfelelően navigálj előre a tervezett útvonalon. Állítsd össze az ütőképes „legénységedet”, építs saját „flottát”, válj igazi kapitánnyá és az Inlernet-Rendszer© biztosítja számodra a céljaidhoz vezető úton a hosszú távú stabilitást.

Jó szelet és jó vásárlást kívánunk!

A korrektség, mint értékmérőnk

Inlernet
2015.02.09.

5. KORREKT

„A korrektség ma már nem divat, de még mindig népszerű.”, - tartja egy magyar közmondás. Maximálisan egyetértünk ezzel a gondolattal, hiszen életünk során - sajnos - sokszor szembesülünk ennek ellenkezőjével.

Valójában, milyen keveset halljuk manapság ezt a kifejezést. Pedig a középkorban a lovagok becsületéről, szavatartásáról legendák keringtek, vagy, hogy ne menjünk olyan messzire, nagyapáink korában a korrekt magatartás az úriemberek ismérve volt, azonban mindezek ellenére lassan mégis a múlt ködébe vész. A korrektség anno természetes érték volt, ma már ritka kincs. Éppen ezért fontos, hogy ezt az értéket őrizzük, hiszen hitelességünk alapját képezi. Az Inlernet® esetében üzletről beszélünk és abban a korban, amikor a körbetartozások jobban jellemzők, mint a korrekt partneri viszonyok, pláne óvnunk kell ezt az értékünket. Saját üzletünket, vállalkozásunkat építjük, azaz a jövőnket, és ezt egyféleképpen tudhatjuk biztonságban, ha az üzleti kapcsolataink megóvására mindig óriási hangsúlyt helyezünk. A magyar gazdaságban eluralkodott állapotokat közgazdászaink nemrég, egy gazdasági fórumon úgy jellemezték: „A hazai „business ethics” szóösszetétel elég árnyalt, azaz – az üzleti életben, ami gazdaságos-, és jövedelmező, az nem mindig etikus, illetve ami etikusnak látszik, az nem mindig gazdaságos és jövedelmező.”. Mi az Inlernetnél® úgy véljük, ennek az ellentmondásnak a megoldása olyan egyszerű, mint a Nap. Az üzleti etikának, az üzleti korrektségnek ugyanis egyetlen követelménye van: ez pedig a következetesség! „Számunkra a korrektség azt is jelenti, hogy akkor is a jót cselekedjük és a helyes utat járjuk, amikor senki sem figyel bennünket és erről az útról sosem térünk le.”

Éppen ezért az Inlernet® egyik alapelve az üzleti korrektség, az adott szó minden körülmény közötti megtartása és a pontos elszámolás. Nincs annál jobb referencia, sikeresebb marketing, mint Törzsvásárlóink-, és a Termékpartnereink elégedettsége és lojalitása. A hosszú távú, gyümölcsöző üzleti kapcsolatnak pedig emellett szerves és fontos része a folyamatos, teljes körű tájékoztatás is. Kérlek, látogasd meg az Inlernet® honlapjának „Letöltések” menüpontját és ajánld ezt partnereidnek is, hiszen akár Törzsvásárló, akár Termékpartner vagy, itt minden információt megtalálsz az Inlernet-Rendszer© működéséről! Büszkék vagyunk arra, hogy az Inlernet® indulása óta eltelt másfél évben, amit ígértünk, azt mindig be is tartottuk, és partnereink 100%-ig biztosak lehetnek abban, hogy ez a jövőben is így lesz. Az Inlernet® célja ugyanis, hogy a „Világ legmegbízhatóbb cége” kitüntető cím birtokosa legyen!

Az üzleti életben a legfontosabb dolog a korrektség és a kölcsönös bizalom, amennyiben ezt egyszer is figyelmen kívül hagyja valaki, azonnal tapasztalni fogja, hogy a híre olyan sebesen kap szárnyra, mint a futótűz. Onnantól kezdve már mindegy, hogy mennyire jó üzletet kínál, mert az emberek eleve szkeptikusak-, és bizalmatlanok lesznek Vele szemben. Pontosan ezek miatt a legnagyobb érték: az emberek közti hosszú távú bizalom, s csupán másodlagos dolog: a tényleges üzleti ajánlat.

Az Inlernet® azonban nem csak

-       a precíz és pontos elszámolás,

-       az ígéretei betartása,

-       a következetes magatartás,

-       az átlátható-, és folyamatos kommunikáció

miatt folytat korrekt üzleti magatartást, hanem, amiatt is, mert minden érdeket, nézőpontot figyelembe vesz, megvizsgál és kizárólag ezeket követően hozza meg döntéseit, fejleszti Rendszerét©. Tekintettel arra, hogy valójában nem létezik gép az ember nélkül, úgy végképp nem létezhet közösség a tagjai nélkül, márpedig mi egy közösséget, egy Törzsvásárlói Közösséget építünk, ahol az emberek, Törzsvásárlóink mindegyike fontos szerepet tölt be.

Emlékeim között őrzöm az előző rendszerből annak a csepeli vendéglátóhely pincérének cselekedetét, aki a számla kiegyenlítésekor – mikor kértem, hogy kerekítsen – 22 forintnál is rendre 100 forintból próbált visszaadni. Nemrég egy cukrászdában, pedig visszaadták a borravalót, hogy köszönik, de nem fogadják el és mindezt ezekkel a szavakkal: „Számunkra az igazi borravaló az, ha elégedetten távozik és legközelebb is hozzánk tér be.” Ugye, Te is érzed a különbséget? Számodra melyik a szimpatikusabb, a korrektebb üzleti magatartás? Melyik vendéglátóhelyre látogatsz legközelebb is szívesen és főleg… melyiket fogod másoknak is ajánlani? Az erkölcsi tartás, a tisztességes üzleti magatartás mellett ezek is legalább olyan fontos momentumok.

Hasonló „apróságok” miatt sem elhanyagolható feladatunk, hogy a jövő generációinak továbbadhassuk azt a szakmai, erkölcsös indíttatást, amit az Inlernet® képvisel. El kívánjuk sajátíttatni a közösséggel azokat az etikai magatartás-formákat, amelyek továbbra is átláthatóvá, ellenőrizhetővé teszik Rendszerünket, ezzel pedig érdemleges garanciát nyújtunk arra, hogy az Inlernettel® mindig az üzleti korrektség és a megbízhatóság szélesebb útján közlekedhetnek.

Pontos és precíz

Inlernet
2015.02.02.

4. PONTOS, PRECÍZ

Ami először eszükbe jut erről a két szóról - az egy svájci óra, vagy a patikamérleg. Ezt hívjuk „prototípusnak” - azaz, van bennünk egy olyan, már teljesen kialakult kép, amit azonnal azonosítunk az adott kifejezéssel és abban a pillanatban látjuk is magunk előtt a róla alkotott képet. Ilyen többek között a kulcs, a felhő, a szék, az asztal, az autó, a madár, vagy maga a Nap is. Ez az úgynevezett prototípus kép, amely annak ellenére is belénk „égett”, hogy ma már nem is igazán lehet találni olyan kulcsot, amelyet bármelyikünk lerajzolna. Ugyanis mindenki a régi típusú kulcsokat rajzolja, pedig manapság a biztonsági zárak kulcsai igencsak másképpen festenek…és akkor a kártyás „kulcsokról” még nem is tettem említést. Ugyanilyen érdekes a Nap esetében is. Amikor papírra vetjük, akkor általában mosolygós napocskát rajzolunk az égre. Sok vállalat éppen erre építi stratégiáját, azaz például olyan bútort gyárt, amelynek képe bennünk él, tehát azonnal tudunk vele azonosulni. Azonban vannak vállalatok, amelyek célja pont ellentétes, ettől a kialakult képtől merőben mást tervezni és gyártani, hiszen pontosan ez zökkenti ki a vásárlókat és tud egy másfajta érdeklődést, vágyat, majd kötődést kiváltani.

Az Inlernetnél® minden egyes nap, minden egyes órájában azon dolgozunk, hogy ezt a prototípus képet átrajzoljuk Benned, s ezáltal elérjük azt, hogy a pontos, precíz kifejezés prototípusa – amelyre különben mindannyian annyira vágyunk, hiszen a biztonságot és a bizalmat is kifejezi valaki, vagy valami iránt – minden Törzsvásárlónk és Termékpartnerünk esetében az Inlernet-Rendszer© legyen. Amikor megkérdezzük, hogy ennek a két szónak említésekor milyen kép ugrik be először, akkor az Inlernet® logójával és nevével azonosíthasd, azaz célunk egy olyan vállalat felépítése, amely maga képes a precízség és pontosság mértékegységévé válni.

Miért fontos ez számunkra? Az egyediség mellett természetesen pontosan azért, amelyet fentebb és előző írásainkban is említettünk: azaz a bizalom és a biztonság érzetének kialakításáért. Számunkra ez alapvetően fontos és ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni. Hiszen akkor tudunk könnyedén dolgozni és gyorsabban haladni, ha ezer százalékig biztosak lehetünk abban, hogy a hátországban minden rendben van. Ha nem arra kell energiáink nagy részét fordítani, hogy még az alapokat építgessük, toldozgassuk, hanem a minél gyorsabb előrehaladásra, a stabil jövőnk felépítésére koncentráljunk.

Sok jel mutat arra, hogy az emberi gondolkodásunk alapvetően nem racionális, még olyan problémák megoldásában sem, amelyeknél a színtiszta logika eszközei kiválóan alkalmazhatók lennének. Életünk különböző területein szüntelenül igyekszünk olyan döntéseket hozni, amelyekkel a legoptimálisabb eredményeket érhetjük el. Éppen ezért, legtöbbször türelmetlenek vagyunk, ha valamilyen termék, vagy szolgáltatás bevezetése lassabban megy és nem értjük miért indítja útjára a cég, amennyiben még nem működik tökéletesen. Pedig logikusan gondolkodva tudhatjuk előre is, hogy egy új dolog, általában még nem kiforrott és legtöbbször „szoftverfrissítésre” szorul. Pontosan ezek azok a részletek, illetve a saját magunkkal szemben támasztott elvárásaink, amik miatt az Inlernet® figyel arra, hogy ha valamilyen fejlesztés, újdonság bevezetésre kerül, akkor az attól a pillanattól fogva már tökéletesen működjön. Inkább járunk kicsit lassabban, de a lépéseink határozottak és biztosak. Ami még fontos, hogy emiatt ne kelljen megállnunk és pláne egyet, vagy kettőt visszalépnünk. Ezek azok az apró momentumok, amelyek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy folyamatosan, lendületesen és egyre nagyobb törzsvásárlói és termékpartneri körrel rendelkezve haladhassunk egyik fő célunk, a világ legnagyobb törzsvásárlói közösségének felépítése felé.

Akik használják az Inlernet-Rendszert©, tapasztalják az elszámolások gyors és pontos megjelenését és nap, mint nap tapasztalják azt a profizmust, amely biztosítékot ad mindannyiunk számára, hogy az Inlernetnél® valóban a törzsvásárlói- és termékpartneri érdekek vannak előtérbe helyezve.

Az Inlernet-Rendszer© a fogyasztói társadalom tagjainak született, de nem azzal a mai gyártói oldalról kialakított „tervezett elavulásnak” nevezett céllal, hogy veszít az értékéből, elkopik, elromlik és vásároljunk egy újat, hiszen megjavítani már nem lehet. Mi azt szeretnénk, hogy a saját fogyasztói társadalmunk hosszú évtizedeken át egy pontos, precíz és tökéletesen működő rendszer előnyeit élvezze!

Az Inlernet-Rendszer© a kölcsönös előnyökre épült és minden egyes elemét úgy terveztük, úgy alakítottuk ki és úgy fejlesztettük, hogy a Törzsvásárlóink és Termékpartnereink érdekeit szolgálja, és hibátlanul működjön az év 365 napjának minden egyes órájában és percében. Éppen ezért született a személyes Webiroda is, hogy minden partnerünk azonnal és pontosan láthassa minden egyes, az Inlernet-Rendszerben© elköltött forintját és a visszatérítéseit, egyéb jutalékait, kifizetéseit. Mindezt pedig kötöttségek nélkül, határtalan szabadság biztosítása mellett.

A kérdés, hogy mindezek ellenére szükséges-e ennél többre és jobbra törekedni?

Véleményünk szerint igen. Emiatt fejlesztjük tovább a Rendszert©, folyamatos innovációkat beépítve a napi tapasztalatok és a piaci igények alapján. A legjobbat kínáljuk és ez a célunk a jövőben is, továbbra is a dobogó legfelső fokán állni, hogy mindig a legpontosabb, a legprecízebb, a legbiztonságosabb és a legjobb lehetőségekkel tudjunk szolgálni az Inlernet® Közösségének, amely az Inlernet-Rendszerrel© együtt alkot egy nagy családot.

EGYSZERŰEN ZSENIÁLIS!

Inlernet
2015.01.26.

3. EGYSZERŰEN ZSENIÁLIS

Szereted a meglepetéseket? És a zseniális megoldásokat? Mi igen. És éppen ezért alkottunk meg egy olyan Rendszert©, amelyet, amikor valóban megismersz, azon fogsz egyből gondolkodni, hogy miért nem jutott ez eddig az eszedbe, vagy miért nem találta ezt még fel korábban senki más. Elárulom neked: mert az emberek, mindig szeretnek túlbonyolítani dolgokat. Sokszor a legújabb innovációk által, még bonyolultabbá tesznek folyamatokat. Persze, remek találmányok, ötletek, fejlesztések kerülnek napvilágra szinte minden nap, de mi mégis úgy döntöttünk, az ellenkező irányba indulunk. Az Inlernet-Rendszer© végeredménye pont ettől lett mindenki számára egyszerűen zseniális.

Nem bonyolítani kezdtük a dolgokat, a folyamatokat, hanem visszaástunk a gyökerükig és megtisztítottuk minden sallangtól. Mi, az Inlernetnél® szeretjük a rendet, a tisztaságot, az átláthatóságot, mert az évek során megtanultuk és megtapasztaltuk, hogyha széles rétegekhez szeretnénk eljutni, akkor ez a legjárhatóbb út. Mi pedig a partnereink számára egy olyan rendszert kívántunk összeállítani, amely nem túlbonyolítja, hanem éppen ellenkezőleg, megkönnyíti az életüket. Amelynél a tanulási folyamat szinte gyerekjáték, hiszen olyan elemekhez nyúltunk, amelyeket most, ebben a pillanatban is használ a világ minden egyes polgára.

Meg fogsz lepődni, ha leírom, hogy mit kell tenned annak érdekében, hogy tervezhető és belátható időn belül képes lehess megteremteni az anyagi függetlenségedet. Hiszen, ne legyünk álszentek! Mindannyian erre vágyunk. Arra, hogy ne legyünk kitéve a gazdasági válságoknak, a valutapiac, vagy az üzemanyagár ingadozásainak, spekulációinak, a politikai csatározások és negatív döntéseik hatásainak. Ugyanúgy, egy esetlegesen előforduló sajnálatos betegség, vagy baleset beláthatatlan következményeinek, általa a hazai egészségügy sanyarú helyzetének, hanem mielőbb tudjuk biztosítani magunk és szeretteink számára azt az anyagi függetlenséget és biztonságot, hogy bármi is történjen, ne dőlhessen romba egy-két nap alatt az életünk, amelyet hosszú évtizedek kemény munkájával próbáltunk megalapozni, majd felépíteni. S ott vannak a gyermekeink, hiszen nekik még jobb, még szebb, még könnyebb jövőt szeretnénk megteremteni, hogy többet érhessenek el, mint mi és kaphassák meg ugyanazt a támogatást, amit mi is megkaptunk a szüleinktől, vagy ha erre anno nem volt - sajnos - elegendő keret, akkor pont emiatt, mi már meg tudjuk számukra ugyanezt a segítséget adni. Nincsenek ennél fontosabb célok, egyikőnk életében sem.

Az egyszerűen zseniális ötlet pedig nem más, mint a vásárlás.

Ezt az egyet kell továbbra is tenniük Törzsvásárlóinknak. Hogy használják az Inlernet® Termékpartnereit, náluk végzik el a bevásárlásaikat, és ha ezt következetesen így teszik, hamarosan kézzelfogható közelséggé válhat a tervezhető és biztonságos jövőkép.

Az Inlernet-Rendszer© használata annyira egyszerű, hogy az első használata során is már azonnal tapasztalhatod a megszerzett előnyöket. Visszatérítések minden egyes vásárlásod után! Másodperc alapú elszámolás! Online utalványok! Saját vállalkozás, anyagi befektetés nélkül! Jövedelemforrás a vásárlásaidból és kiegészítő jövedelem más Törzsvásárlók vásárlásai által, amennyiben előzőleg megszólítod őket és továbbajánlod számukra az Inlernet-Rendszert©?

Ez csak pár apróság mindabból, amit az Inlernet® egyaránt biztosít a Törzsvásárlói és a Termékpartnerei számára. Hol találsz egy olyan egyszerűen zseniális rendszert, ahol az érdekek megegyeznek és nem ellentétesek? Hiszen a kereskedők mindig drágán szeretnének eladni, a vásárlók pedig olcsón venni. De az Inlernet® esetében a Termékpartnereink olcsóbban kívánnak eladni és a Törzsvásárlóink pedig értik, hogy miért jó mindannyiunknak, ha nagyobb vásárlási volument viszünk a Termékpartnereink üzleteibe. Nálunk a kölcsönös előnyök maximális elérése és biztosítása a márványba vésett alaptörvényünk első pontja.

Ahogy egy kicsit is megismered a Rendszerből© adódó lehetőségeket – bár összetett, de mégis zseniálisan egyszerű működését –, egyértelműen láthatod, hogy minden úgy van kitalálva és megalkotva, hogy minden szereplő a lehető legtöbbet profitálhasson belőle.

Mennyi, de mennyi embert ismerünk, akik folyamatosan keresik a számukra megfelelő rendszert, lehetőséget és kezdik el munkájukat valahol, majd hónapokkal később – sokszor hamarabb – be is fejezik és állnak neki egy másik felépítésének. Hiszen, menet közben jönnek rá, hogy a fényesre suvikszolt felszín alatt rejlő apró részletek, már komoly kérdéseket vetnek fel és hamarosan kiderül, hogy előnyök ugyan mindig vannak, csak nem minden körülmény között kölcsönösek.

Kereshetsz más hálózatosan működő rendszert, amely az Inlernet-Rendszerhez© hasonlóan legalább ennyit nyújt az embereknek, de csak idő kérdése, hogy belásd, ilyen céget nem fogsz találni, mert nem elég az egyszerűség és a zsenialitás, az üzletben még fontosabb a hosszú távú tervezhetőség, a megbízhatóság és a biztonság. Nálunk pedig mindezt megtalálod.

Hallgass ránk egy kicsit!

Nyisd meg most a számítógéped böngészőjét és szörfözz az inlernet.com honlapunkra és ott klikkelj a két év költése menüpontra! Töltsd ki a táblázatot és pár percen belül láthatod, hogy mit kínál neked ez a Rendszer©. Higgy a szemednek! A sok kicsi sokra megy, és amit az évek során a kereskedőknél hagytál – mert nem kaptál sosem visszatérítéseket –, illetve esélyed sem volt, hogy mások vásárlásaiból is profitálhass, az mára valósággá vált és csak rajtad múlik, hogy ezeket az összegeket ugyanúgy hagyod „elveszni”, vagy az Inlernet® által saját-, és családod boldogulására fordítod.

A döntés a Te kezedben van! Két dolog biztos. Az egyik, hogy az Inlernet-Rendszert© pont azért valósítottuk meg, hogy azok számára is biztosíthassuk egy komoly vállalkozás felépítését, akiknek nincs meg erre az anyagi lehetőségük, vagy az ehhez szükséges megfelelő ötletük. Életkorod, nemed, de még a lakóhelyed sem számít, csak Te magad: a saját céljaidnak és az időbeosztásodnak megfelelően haladva. A második pedig, hogy ránk mindig számíthatsz, hiszen igyekszünk folyamatosan minden támogatást és segítséget megadni ahhoz, hogy a lehető leghamarabb valóra váljanak elképzeléseid, akár Törzsvásárlója, akár Termékpartnere vagy az Inlernet-Rendszernek©.

Tudjuk, hogy a meglepődésből már felocsúdtál és kristálytisztán látod, hogy miért is zseniális ez a Rendszer©!

Ezeket a cikkeket olvastad már?