A szerződésátruházásról...

Inlernet
2013.06.23.

Tájékoztató a 2009. november 25. előtt kötött törzsvásárlói szerződések státuszáról

A ScienNet International LLC. élve a törzsvásárlói ÁSZF 12.4. pontja - "Törzsvásárló már jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a ScienNet a jelen megállapodást, vagy az ebből eredő egyes jogait és kötelezettségeit  harmadik személy, gazdasági társaság, elsősorban egy a ScienNet Cégcsoporthoz tartozó vállalkozás részére átengedje,  vagy egyéb módon átruházza." -, valamint a termékpartneri szerződéseket a termékpartneri ÁSZF 7.1. pontja alapján értékesítette az Inlernet Worldwide AG részére. A szerződések átruházása a Törzsvásárlók és a Termékpartnerek érdekében is történt, mivel ezáltal az összes  törzsvásárlói előny elérhető. A megállapodás értelmében a törzsvásárlói szerződésből eredő jogokat a ScienNet az Inlernetre átruházta. A jogszabályok alapján a 2009 november 25 előtt regisztrált Törzsvásárlók az ÁSZF elfogadásával a szerződésátruházáshoz szükséges jognyilatkozatot megtették, ezáltal a szerződésátruházás hatályossá vált. Ennek értelmében a 2009 november 25 előtt regisztrált Törzsvásárlók és az Inlernet között jelenleg is érvényes Törzsvásárlói szerződés áll fenn, a Törzsvásárlóknak az újbóli regisztráció és megerősítés fentiek alapján nem szükséges. A szerződésátruházás miatt a korábban befizetett vásárlási utalvány foglalók az Inlernet ÁSZF szerint felhasználhatóak az utalványos és a készpénzes vásárlások során is. Továbbá a Törzsvásárlók az Inlernet-Rendszerben is megkapták ugyanazokat a karrier pozíciókat és a teljes törzsvásárlói állományt, amellyel korábban rendelkeztek. Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Törzsvásárlókat, hogy a ScienNet tevékenysége nem szünetelt, a szerződés értékesítése szempontjából teljes jogi képessége birtokában áll és állt. Az ScienNet ÁSZF 10.6. pontja alapján: "Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel,  abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges". Ez annyit jelent, hogy a vis maior esemény kimondottan az internetes Webirodák használatát, azok elérését korlátozta, minden más a szerződés teljesítésére és egyéb szerződéses jogok gyakorlására, így a szerződésből eredő jogok értékesítésére nem volt hatással. Papír alapon (Utalvány rendelés nyomtatvány) lehetőség volt bármikor (2009-2013 között is) a foglalókat felhasználni és utalvány rendelési igényt az info@sciennet.com címre eljuttatni. A ScienNet elérhetőségei mindig is működtek és jelenleg is működnek, ahova az ezzel kapcsolatos igényeket fogadták, tehát a korábbi szerződésből eredő jogokat továbbra is lehetett gyakorolni. A korábban befizetett vásárlási utalvány foglalók természetesen az Inlernet-Rendszerben is (a Ptk. szabályai és az ÁSZF alapján) úgy használhatóak fel, ha azokat a Törzsvásárló kiegészíti és megvalósítja a vásárlást. Tájékoztatjuk, hogy a foglaló nem jár vissza a foglalót letevő visszalépése esetén, visszafizetni azt nem lehetséges, viszont a megrendelt utalványok ellenértékének kiegyenlítéséhez – az ÁSZF alapján – időkorlát nélkül, bármikor felhasználható.

Újra-nyitó rendezvény összefoglalás

Inlernet
2013.06.23.
Tisztelt Törzsvásárlónk, Termékpartnerünk! Nagy örömünkre szolgál, hogy röviden összefoglalhatjuk Önnek a ScienNet újra-nyitó rendezvényen elhangzott fontos információkat! - A törzsvásárlói Rendszer 2013. június 22-én új névvel újraindult! - Az új név: Inlernet - Az új weboldal: www.inlernet.com - A ScienNet International LLC. az újraindulás lehetőségének megteremtése, és a Törzsvásárlók, valamint a Termékpartnerek érdekében értékesítette a törzsvásárlói és termékpartneri szerződéseit, élve a törzsvásárlói ÁSZF 12.4. pontjában, valamint a termékpartneri ÁSZF 7.1. pontjában lévő lehetőségével. - A törzsvásárlói és termékpartneri szerződéseket az Inlernet Wordwide AG. (Cégjegyzékszám / adószám: CH-130.3.017.717-4
Svájc, Schwyz kanton, 8832 Wollerau, Sihleggstrasse 23.), Svájcban bejegyzett részvénytársaság vásárolta meg, mely az Inlernet törzsvásárlói Rendszert üzemelteti 2013. június 22-től. - Az Inlernet Worldwide AG. nem jogutódja a ScienNet International LLC.-nek, ezért az alábbiakon kívül semminemű kötelezettséget nem vállal át a ScienNet International LLC.-től. -A ScienNet International LLC. nem szűnt meg és a bankszámlája feloldása után vállalja a törzsvásárlóknak és termékpartnereknek jogosan járó jutalékaik kifizetését. - Az Inlernet Worldwide AG. átvette az összes törzsvásárlói és termékpartneri adatot a ScienNet-Rendszerből. - Az Inlernet törzsvásárlói Rendszerben ugyanazok a Törzsvásárlók, ugyanabban az ajánlói struktúrában vannak, mint a régi Rendszerben voltak. - Az Inlernet törzsvásárlói Rendszerben ugyanazok a Termékpartnerek megtalálhatóak, amelyek a régi Rendszerben megtalálhatóak voltak. - Az Inlernet törzsvásárlói Rendszerben ugyanazok a vásárlási utalványokra letett foglalók megtalálhatóak, mint a régi Rendszerben és ugyanazokkal a feltételekkel (lsd.: ÁSZF és mellékletei) felhasználhatják azokat a Törzsvásárlók az egyes utalványrendeléseik során, mégpedig azonnal (nem kell várni a bankszámla feloldására). A vásárlási utalvány foglalóra befizetett összegeket az Inlernet-Rendszerben az ÁSZF és mellékletei szerint készpénzre is válthatja a Törzsvásárló, ha vásárol a Termékpartnereknél (ÁSZF 1. sz. melléklet "Az utalvány foglaló készpénzre való visszaváltása" rész). - Felhívjuk figyelmüket, hogy az utalványok foglalójaként befizetett összegek vásárlás nélkül, az ÁSZF rendelkezéseit megkerülve, nem járnak vissza, azokat sem kamatostul, sem kamat nélkül nem utalja át a Törzsvásárlóknak az Inlernet (a ScienNet sem), viszont változatlan feltételekkel (mint a ScienNet-Rendszerben) azonnal biztosítja azok felhasználhatóságát a Termékpartnereknél történő vásárlások során, az ÁSZF és mellékletei vonatkozó részei szerint! - A vásárlási utalvány foglalókra befizetett összegekre továbbra is a Ptk. foglalókra vonatkozó szabályai érvényesek, azaz Törzsvásárló visszalépése esetén nem járnak vissza. - Az Inlernet átvette a régi Rendszerben szerzett "Jog"-okat, a teljes magyarországi Jog-fát, változatlan felépítéssel és változatlan kapcsolódási pontokkal. - Az Inlernet az újonnan fejlesztett, de a régi Rendszer alapjaira épülő modern, ingyenesen elérhető törzsvásárlói Webirodákban megjelenteti a régi Rendszerben keletkezett és az egyes számlákon (Jutalék számla, Utalvány számla, Előreutalás számla, Árengedmény számla) jóváírt tételek összesített egyenlegeit. Az összesített egyenlegek a Webirodában, az egyes számlatípusoknál, egy külön inaktív-zárolt egyenleg című sorban jelennek meg. Ezek az összegek nem használhatóak fel az Inlernet-Rendszerben. A ScienNet International LLC. bankszámlájának feloldását követően a ScienNet International LLC. fogja kifizetni, vagy felhasználhatóvá tenni azokat. - Az Inlernet a régi, "classic" és "modern" Jogokra vonatkozó feltételeket is átvette (ÁSZF 3. számú melléklet), az ezekből keletkező juttatásokkal a Törzsvásárlók a ScienNet bankszámlájának feloldását követően tudnak rendelkezni. - Az Inlernet az újonnan, 2013. június 22-e után szerzett "Jog"-okból jóváírt jutalékokat, kedvezményeket, juttatásokat természetesen azonnal a Törzsvásárlók rendelkezésére bocsátja az ÁSZF és annak mellékletei feltétele szerint. - Az új "Jogok" kapcsolódnak a ScienNet-Rendszerben szerzett "Jogok"-hoz. - Az Inlernet számos vásárlási forgalom ösztönző és törzsvásárlói, valamint termékpartneri létszám növelő előnyt vezetett be, melyek részletes leírása megtekinthető a www.inlernet.com weboldalon. (Kérjük töltse le az összes dokumentumot és olvassa el!) - A Törzsvásárlók az Inlernet Worldwide AG.-val állnak szerződésben, a Termékpartnerek pedig az Inlernet Worldwide AG. magyarországi leányvállalatával az Inlernet Hungary Partners Zrt.-vel (Cégjegyzékszám: 01-10-047371 Adószám: 23884340-2-41, 1024 Budapest, Zivatar u. 14. fsz/2.). - A Törzsvásárlók az Inlernet Worldwide AG.-tól tudnak online-utalványokat rendelni a Webirodájukon keresztül. - A Termékpartnerek az Inlernet Hungary Partners Zrt. által kiállított elektronikus számlákat fognak kapni a termékpartneri jutalékokról. - A régi törzsvásárlói és termékpartneri azonosító számok megmaradtak, annyi különbséggel, hogy a kezdő betű "H"-ról "HU"-ra változott. A régi Webirodákhoz megadott jelszavak nem változtak. Belépés után kérjük módosítsa jelszavát! (Amennyiben nem emlékszik az azonosító számára, vagy jelszavára, akkor a régi Rendszerben megadott e-mail címéről küldött levélben igényelheti azt. Az info@inlernet.com címre küldött levélben kérjük közölje a nevét, születési dátumát, személyi igazolványáról, lakcím kártyájáról és adókártyájáról egy másolatot! Ha már nem él a régi e-mail címe, akkor a fenti adatai és az új e-mail címe megadásával, az info@inlernet.com címre írt levélben kérheti azt módosítani.) - A törzsvásárlói "Karrier Pozíciók" a 2009 novemberi szinten maradtak az Inlernet-Rendszerben és a félév záráskor nincs pozíció visszalépés. - A törzsvásárlói "Karrier Egységek" is a 2009 november 25.-ei szinten folytatódnak, nincs félévkor Egység nullázás. - A Törzsvásárlók az utalvány és utalvány foglaló rendeléshez szükséges összegeket az Inlernet Worldwide AG. magyarországi bankszámlájára utalhatják át mely a következő: 11600006-00000000-58091702 (Kizárólag törzsvásárlói átutalásokhoz az Inlernet Worldwide AG. felé!) - A Termékpartnerek a jutalékokat az Inlernet Hungary Partners Zrt. magyarországi bankszámlájára utalhatják át mely a következő: 11600006-00000000-57972152 (Kizárólag termékpartneri átutalásokhoz az Inlernet Hungary Partners Zrt. felé!) - Törzsvásárlóként a vásárlásai során a Webirodájából letölthető törzsvásárlói kártyáját kell felmutatnia a Termékpartnernek, vagy bediktálni a törzsvásárlói azonosítóját. - Termékpartnerként a felmutatott törzsvásárlói kártyáról le kell olvasni a törzsvásárlói azonosítót és a vásárlás adatait rögzíteni szükséges a termékpartneri Webirodájában. Ezúton kérjük, hogy az adataiban bekövetkezett esetleges változásokat haladéktalanul módosítsa a személyes Webirodájában, vagy küldje el azokat e-mailben:(info@inlernet.com)! Kérjük tekintse meg honlapunkon a törzsvásárlói és termékpartneri prezentációkat! További kérdéseire részletes választ kaphat a letölthető dokumentumokból, vagy a "Kérdések és válaszok" menüpontban. Az Ön "régi"-új törzsvásárlói Rendszerének elérhetőségei: Weboldal: www.inlernet.com E-mail cím: info@inlernet.com Magyarországi termékpartneri szerződéses és ügyfélszolgálati iroda: Inlernet Hungary Partners Zrt. 1024 Budapest, Zivatar u. 14. fsz/2. (utcára nyíló mellékbejárat)

Nyitva tartás: munkanapokon 9:00-17:00 Hot-line és Fax: +36 1 814 90 50 (rövidesen) Köszönjük, hogy az Inlernet Rendszer© -t használja a jövőben a vásárlásai során, kívánunk Önnek és kedves családjának sok örömteli vásárlást és értékteremtést! Teremtsen értéket vásárlásaival!

Elindult az Inlernet törzsvásárlói Rendszer!

Inlernet
2013.06.22.
Kedves Törzsvásárlóink és Termékpartnereink! Nagy örömünkre szolgál, hogy hivatalosan is bejelenthetjük: 2013. június 22-én az Inlernet törzsvásárlói Rendszer megnyitotta kapuit! A régi törzsvásárlói Rendszer új névvel újraindult! Az új név: Inlernet Az új weboldal és webirodák: www.inlernet.com Szeretettel köszöntünk minden kedves "régi-új" Törzsvásárlót és Termékpartnert! Hamarosan a legfrissebb Inlernet híreinket olvashatják a blog oldalunkon. Az Inlernet® egy eredendő ideára alapozott Nemzetközi Törzsvásárlói Közösség, egy zseniális, filantrópikus Rendszer, ahol a vásárlók és a kereskedők értéket teremthetnek a saját maguk és a világ számára. " Teremtsen értéket vásárlásaival! "

Ezeket a cikkeket olvastad már?